Izvērstā meklēšana

Viedokļi

Ekonomika
22.02.2017

Krievijas enerģētikas politikas definētais virsmērķis ir maksimāli efektīva derīgo energoresursu un enerģētikas sektora izmantošana stabilai valsts ekonomikas izaugsmei, sabiedrības dzīves līmeņa uzlabošanai un valsts ārējo ekonomisko pozīciju stiprināšanai. Pēdējais pieminētais aspekts būtībā norāda uz energoresursu eksportu kā Krievijas līdzekli sava lielvaras statusa nostiprināšanai.

Ārpolitika
15.02.2017

V.Putina trešās prezidentūras laikā (kopš 2012.gada) turpinājās informatīvās telpas, tostarp internetā, arvien ciešāka pārraudzība – tika pieņemti stingri likumi, sastādīti „melnie saraksti”, kā arī paplašināts to aktivitāšu mērogs, ko iespējams interpretēt kā „nodevību”. Papildus tiesvedībai, neatkarīgā žurnālistika pastāvīgi tiek pakļauta arī politiskajam un ekonomiskajam spiedienam.

Ārpolitika
08.02.2017

Krievijas 2014.gadā veiktais iebrukums Ukrainā, kura laikā Krievija savu militāro un politisko mērķu sasniegšanai vērsa pret Ukrainu aktīvu informācijas kampaņu, ir aktualizējis Rietumvalstu pētnieku un politiskās vadības diskursu par Krievijas īstenotajām propagandas metodēm un to mērķiem.

01.02.2017

Krievijas iekšpolitiskās situācijas analīze liecina, ka valstī ir novērojami divu veidu protestu pasākumi – „vienreizējās akcijas” un ilgtermiņa protesti. Savukārt ilgtermiņa protesti ir sīkāk iedalāmi „leģitīmajos” politiskajos protestos un vesternizētajos protestos. Krievijā ir novērojami protesti, taču sociālais stāvoklis valstī neapdraud režīma stabilitāti. 

25.01.2017

Gandrīz katram politikā izmantojamam jēdzienam ir vairākas nozīmes. Krievijas gadījumā tās dažkārt ir tik atšķirīgas, ka, no loģikas pozīcijām raugoties, ir problemātiski saprast, kā ir iespējams tik dažādus fenomenus apzīmēt ar vienu un to pašu terminu. 

18.01.2017

Tautiešu atgriešanās Krievijā problēmu veido vairāki jautājumi – jēdziena „tautietis” skaidrojums Krievijā, kā arī tautiešu atgriešanās programmas realizācijas septiņos gados (2007–2013) rezultāti. Svarīgi ir ne tikai programmas kopējie skaitļi, bet arī reģionālās un valstiskās atšķirības pārceļošanas kustībā, kā arī tautiešu izvēlēto galamērķu Krievijā specifika.

Iekšpolitika
10.01.2017

Ukrainas politiski ekonomiskā sistēma ir raksturojama kā oligarhiskais kapitālisms, kura ietvaros valsti pārvalda lielo korporāciju īpašnieki un politiskos procesus valstī nosaka piecu vai sešu finansiāli ekonomisko grupējumu (oligarhu klanu) cīņa par politisko ietekmi un finanšu resursiem. Tādējādi oligarhu savstarpējo attiecību dinamika tiešā veidā iespaido to orbītā esošo politisko spēku sadarbību, kas var rezultēties valsts iekšpolitiskajās krīzēs.

73 - 79 no 79 viedokļiem

1 2 3

...

5 6 7